Blog

'To be or not to be?' Blue oceans voor duurzaam onweerstaanbare bedrijven
We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen steeds sneller gaan. Door het internet is de hoeveelheid beschikbare informatie explosief toegenomen. Terwijl vroeger hele industrieën hun bestaansrecht ontleenden aan de exclusieve toegang tot informatie. Dat dit een enorme impact heeft zien we aan bijvoorbeeld de reiswereld: 15 jaar geleden was het nog bijna onmogelijk zelf een vliegtuigstoel te boeken. In de eerste zes maanden van 2012 boekten Nederlandse consumenten zelf ter waarde van ruim € 700 miljoen vliegtui.......

Lees verder

Waarachtig leiderschap
In mijn vorige blog heb ik het over Blue Ocean strategieën gehad. Om die te ontwikkelen is één; om ze uit te voeren is leiderschap onontbeerlijk. Deze week wordt Nelson Mandela begraven. Voor mij het vleesgeworden voorbeeld van leiderschap: Zo’n 75 jaar geleden vormde zich in zijn hoofd het ideaal van een samenleving waarin blank en zwart werkelijk gelijkwaardig en vreedzaam zouden kunnen samenleven. Mogelijk –en zelfs waarschijnlijk- zullen meer mensen in die tijd hetzelfde idee hebben gehad, maar het eerste kenmerkende onderscheid voor écht leiderschap maakte Nelson toen hij zi.......

Lees verder

Copyright 2013 | !Thingsthatmatter | Jeannette Kalfsterman & René Bosselaar

Copright Thingthatmatter