Proposities


Samen op weg naar een duurzaam onweerstaanbare organisatie. Wij bieden kennis en ervaring op het gebied van: intelligente, verrassende strategie, leiderschap en performance-versnelling, teamproduktiviteit en doorbraken in verkoopproduktiviteit. Dit doen wij door inspiratie, advies, projecten en implementatie. Wij bieden daarbij ook specifieke programma’s:

The Quest

Een droomreis met zakelijke resultaten. Op een positief verrassende locatie (binnen – of buitenland) faciliteren we een zeer intensief meerdaags programma. De begeleiding bestaat uit ijzersterke, strategische facilitators. Met opdrachtgever en zijn managementteam worden doorgrond en doorleefd wat duurzaam onweerstaanbaar voor de organisatie kan betekenen. De resultaten: een onderbouwde blauwdruk die aangeeft op welke gebieden blijvend het onderscheid kan worden gemaakt. En hoe dit te meten en te sturen. En 'last but not least': een team wat ten diepste gemotiveerd is om ‘duurzaam onweerstaanbaar’ te gaan bereiken!

De Quest is er op gericht in een zo kort mogelijke tijd de deelnemers boven zichzelf uit te laten stijgen en gezamenlijk een topprestatie te leveren. Een topprestatie die van grote en duurzame waarde zal zijn voor de organisatie.

De Performance-versneller

Energie creëren en deze richten op het boeken van resultaten die maximaal bijdragen aan uw doelstellingen. Betere resultaten. Inspirerende resultaten! Dat is wat dit programma doet.

In deze tijd waarin de concurrentie scherper is dan ooit en bovendien uit de meest onverwachte hoeken kan opduiken, geeft een op de juiste dingen gefocuste organisatie een essentieel voordeel op de concurrentie. Managers en medewerkers maken zich een werkwijze eigen die focus creëert en het behalen van de gewenste resultaten gegarandeerd en substantieel versnelt. Dit is gebaseerd op de ‘Lean Management’ methodiek. Na de initiële Bootcamp Performance-versnelling (waarin deelnemers ‘bewust bekwaam’ worden gemaakt) worden zij in hun werkomgeving door Thingsthatmatter in korte tijd ‘gechallenged’ in de zelfstandige toepassing van deze werkwijze (hierdoor worden zij ‘onbewust bekwaam’). Zij zijn daardoor in staat het geleerde zelfstandig verder te verspreiden binnen én buiten de organisatie, bijvoorbeeld samen met klanten of leveranciers.

Making Competition Irrelevant

Deze leergang duurt 2 dagen en de deelnemers leren volstrekt anders naar klanten/prospects te kijken en op basis daarvan unieke ‘Blue Ocean’ strategieën te ontwikkelen die telkens weer positief zullen verrassen. Klant of prospect zal uitermate tevreden zijn, de concurrenten wanhopig. De ‘Blue Ocean’ strategie wordt opgebouwd aan de hand van een framework, dat de trainer de deelnemers gezamenlijk laat ‘ontdekken’.

Het opgebouwde framework biedt deelnemers een blijvend houvast om hun klantcontacten voor te bereiden én te evalueren. Hierdoor kunnen zij zich permanent blijven ontwikkelen en van duurzame waarde voor de organisatie zijn. Tegelijk is het framework een krachtig hulpmiddel voor de managers om actief bij te dragen en te sturen op maximale effectiviteit van de verkooporganisatie.

Inmiddels hebben meer dan 650 deelnemers deze training gevolgd. 87% van de deelnemers geeft de training een goed of zeer goed.

Interim executive

Wij hebben een jarenlange, bewezen track record aan business - en leiderschapservaring. Ook hier kunnen en weten wij positief te verrassen. Kenmerken zijn: verbindend leiderschap met stevige resultaten, business impact, energiek en gericht op continu verbeteren.

Voor tijdelijk management staan wij open voor complexe en uitdagende opdrachten in stevige posities aan de bovenkant van de markt.

Voor uitgebreide informatie:
Jeannette Kalfsterman
René Bosselaar

Copyright 2013 | !Thingsthatmatter | Jeannette Kalfsterman & René Bosselaar

Copright Thingthatmatter